Letci

 

Najlakši način na koji će te  proširiti poslovanje i privući nove klijente upravo je letkom. Letak može biti otisnut u raznim dimenzijama, na raznim papirima, jednostrano, obostrano, presavijen ili ne ali svakom letku je zajednička svrha da bude zanimljiv, oku ugodan grafički proizvod s ciljem da privuče klijente.